Събития

Модели на атоми и молекули!

На 06.10.2021г. с ентусиазма на млади изследователи учениците от Vа клас изработиха модели на атоми и молекули от пластилин в часа по човека и природата. Практическата задача им помогна да направят разграничение между двата вида частици. Така по достъпен и увлекателен начин петокласниците научиха какво е значението на пространственото подреждане на атомите и молекулите, каква е тяхната големина и какви са приликите и разликите между тях.

Меню