Национална програма


В Американски колеж Аркус се обучават ученици в три профила - чужди езици, софтуерни и хардуерни науки, природни науки, както и в специалността "Машини и системи с ЦПУ". Във всички тях в VІІІ клас интензивно се изучава английски език. Вторият чужд език е немски или испански. При наличие на достатъчен брой желаещи ученици може да се сформират и групи по трети чужд език. Тук можете да разгледате учебните планове за учебната 2021/2022 г.:

 
Документи
Учебен план на Ха кл., профил Чужди езици Учебен план на Хб кл., профил Софтуерни и хардуерни науки Учебен план на Хв кл., профил Природни науки Учебен план на ХІа кл., профил Чужди езици Учебен план на ХІб кл., профил Софтуерни и хардуерни науки Учебен план на ХІг кл., профил Машини и системи с ЦПУ Учебен план на ХІв кл., профил Природни науки Учебен план на ХІІа кл., профил Чужди езици Учебен план на ХІІб кл., профил Софтуерни и хардуерни науки Учебен план на Vа кл., профил Природни науки Учебен план на VІІІа кл., профил Чужди езици Учебен план на VІІІб кл., профил Софтуерни и хардуерни науки Учебен план на VІІІв кл., профил Природни науки Учебен план на ІХа кл., профил Чужди езици Учебен план на ІХб кл., профил Софтуерни и хардуерни науки Учебен план на ІХг кл., профил Машини и системи с ЦПУ Учебен план на ІХв кл., профил Природни науки
Меню