База

Учебната база на Американски Колеж Аркус® се състои от:

  • 15 съвременно обзаведени класни стаи;
  • 4 компютърни кабинета;
  • Специализирани лаборатории по физика, химия и биология;
  • Аула (тържествена зала);
  • Модерен физкултурен салон;
  • Стрелкови комплекс;
  • Самостоятелна кухня и столова;
  • Бюфет;
  • Библиотека;
  • Лекарски кабинет;

Спокойствието и сигурността на учениците се гарантират чрез осигурените физическа охрана, СОТ и пожарооповестителна система.

Меню