Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Важна информация
Присъствено обучение за всички ученици от понеделник - 29.11.2021 г.

Уважаеми ученици,

От 06.12. (понеделник) ПРИСЪСТВЕНАТА форма на обучение за ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ в училището ще се осъществява чрез тестване за COVID-19 на учениците всеки понеделник  в класните стаи, а на преподавателите и непедагогическия персонал - в дните понеделник и четвъртък. От тестване са освободени учениците, притежаващи сертификат за ваксинация, антитела след преболедуване или  документ за направен антигенен тест в лаборатория. Всички ученици, които предстои да се върнат в присъствена форма и до момента са били в ОРЕС, трябва да предоставят декларация по образец, попълнена от родител, която ще получат от класния си ръководител.

Учениците, които подлежат на тестване, трябва да се явят в колежа в 7:30 ч. в понеделник. Останалите, които разполагат с документ, освобождаващ ги от тестване, трябва да се явят в колежа до 7:55 ч. – преди началото на първия учебен час.

Ако ученик, подлежащ на тестване, отсъства в  понеделник , ще бъде тестван в първия ден, в който се върне на училище.

Тестовете, които ще бъдат използвани в колежа, са избрани от Списъка на антигенни тестове от слюнка за самотестуване на територията на Република България.

ЗАБЕЛЕЖКА: Молим всички ученици, които подлежат на тестване, да се явяват в училището навреме! Направената организация ще обхване и тези от учениците, които закъснеят евентуално, но със сигурност те ще създадат напрежение, което е препоръчително да се избягва.

Часове по физическо възпитание и спорт

На основание Раздел I, член 7: „Физкултурният салон може да се използва само когато учебният процес се провежда по условията на член 4.1“, а именно: „в училището е създадена необходимата организация за провеждане на  изследване за COVID-19“ от  Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед РД 09-4756 / 30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката от 03.12.2021 г.:

- учебните часове по физическо възпитание и спорт може да се провеждат във физкултурния салон, като се спазва седмичното разсписание;

- всички ученици да се явяват в тези часове със спортен екип;

- учениците, освободени от оценка по физическо възпитание и спорт, трябва също да присъстват в тези часове.

Допускане до сградата на колежа от 29.11. (понеделник)

Учениците ще бъдат допускани в сградата на колежа между 7:30 и 8:00 ч. през отделни входове при спазването на строг график, както следва:

- за учениците от V, VІІІ и ХІІ клас –  централен вход на гимназията;

- за учениците от ІХ, Х и ХІ клас – западен вход на гимназията.

Подготвителни курсове за седмокласници и кандидат-студенти

ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД организира подготвителни курсове за седмокласници по БЕЛ и математика, както и кандидатстудентски курсове за ученици от ХІ и ХІІ клас по биология и химия.

Курсовете ще стартират от 04.10.2021 г.

С графика на провеждането им можете да се запознаете от приложения по-долу файл.

Записването за участие в курс може да стане онлайн чрез попълване и изпращане на приложения по-долу формуляр на имейл: info@ac-arcus.com

Цената на месец за предмет е 135 лв. Сумата може да се плати по банков път:

Банкова сметка на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 
ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

За повече информация – тел. 062619959

Безплатни ИТ обучения за ученици към Училищна Телерик Академия

Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатните си ИТ обучения за ученици във Велико Търново
Кандидатстването става онлайн до 10 октомври и не изисква предишни познания в областта. Информация може да получите от приложените тук линк и файл.

https://www.telerikacademy.com/school

 

 

Условия за преминаване от присъствена в онлайн форма на обучение

Уважаеми родители и ученици, ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД и през новата 2021/2022 г. ще изразява положително становище за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) единствено в следните случаи:

  1. Когато ученикът има медицински причини, удостоверени с медицински документ от личния лекар или комисия за периода, за който иска да се освободи от присъствена форма;
  2. Когато ученикът няма наложени санкции за успех и/или дисциплина и изпитателен срок за успех за предходния учебен срок.

При постъпване на заявления за ОРЕС от ученици, неотговарящи на посочените условия, документите ще бъдат изпращани в РУО – Велико Търново, придружени от отрицателно становище на институцията.

При интерс към законовите основания на оповестената процедура, можете да се запознаете със съдържанието на следния документ, изпратен от РУО - В. Търново:

Правила при дистанционна форма на обучение

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, 
необходимо е да се запознаете с приложените правила:

Класни стаи за час на класа

От прикачения файл може да се информирате за класните стаи, които ще бъдат използвани за провеждането на часа на класа в ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД през учебната 2021/2022 г.

Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:
Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 
ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF
ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

За заплащане на такси за общежитие:
Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 
ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF
ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF

Събития
Зрънце любов за птиците в студените зимни дни!
Зрънце любов за птиците в студените зимни дни!
Петокласниците от ЧПГ "АК-Аркус“ ЕООД осъществиха инициатива, свързана със зимното подхранване на птиците в нашия град. Заедно със своя преподавател по предмета “Човекът и природата&rd ...
Ден на традиционните немски и български ястия
Ден на традиционните немски и български ястия
На 25.11.2021 г. учениците от 8 а клас в часа по немски език приготвиха две салати: едната традиционна немска – картофена салата с майонеза, а другата – традиционна българска &nda ...
Juvenes Translatores
Juvenes Translatores
И тази година по силата на жребия нашето училище ще се включи в ежегодния конкурс за млади преводачи на Европейската комисия Juvenes Translatores. Алис Георгиева (11 А), Гергана Милева (11 А), Мар ...
Есенна доброволческа акция
Есенна доброволческа акция
Членовете на клуб „Вяра и Любов“ към ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за пореден път зарадваха своите приятели от ЦНСТ-Дом №3,  гр. Велико Търново. Дарението за децата в нужда включи топли зим ...
Мариа Цветанова от VІІІа клас  - с престижно национално отличие!
Мариа Цветанова от VІІІа клас - с престижно национално отличие!
Мариа Цветанова от VІІІа клас спечели престижното трето място в националния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език. По думите на нашата ученичка участието в това с ...
Известни българи четат на деца
Известни българи четат на деца
В рамките на Националната кампания "Походът на книгите" през месец октомври виртуален гост на учениците от ЧПГ „АК-Аркус” ЕООД бе българският боксьор Тервел Пулев.   ...
По стъпките на търновските будители
По стъпките на търновските будители
„Нека името ни да не Ви подвежда, макар че нашата институция се нарича Американски колеж, ние ценим и пазим българското...“ С тези думи Николай Атанасов, ученик от 12а клас, представи ...
Урок в зелено
Урок в зелено
Екологичното възпитание е значима част от образователния процес в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД. Ранното формиране на отношение по темата и правилни навици за живот и поведение се осъществява на ...
"Морето не е само за една ваканция"
"Морето не е само за една ваканция"
Яна Петрова от 9В клас бе отличена с награда и грамота за участие в националния творчески конкурс „Морето не е само за една ваканция“ – гр. Бургас. Яна завоюва трето място в разд ...
Зелена акция
Зелена акция
Инициатива, свързана с екологично и здравно възпитание, беше реализирана от участници в Екоклуб „Зелени стражи“ при ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД на 22.10.22021г. С ентусиазъм и отли ...
3-годишен прогимназиален курс на обучение от V до VІІ клас
5 - годишен курс на обучение
Американски колеж Аркус предлага тригодишен курс на обучение и притежава лиценз да обучава в профил "Природни науки" ученици, завършили ІV клас.
Чужди езици
Софтуерни и хардуерни науки
Природни науки
Машинен техник
Мнения на завършили ученици
Теодора Томова, випуск 2021

Обучението си в колежа мога да нарека „Американска мечта с болярски привкус“ – петгодишно приключение, което започнах неуверено  плахо, вървейки по дългите и високи коридори, знаейки, че съм просто поредният „заек“, ала с всеки изминал 15-ти септември ставаше все по-леко, а спомените се трупаха, подреждайки се в цял спектър от емоции и трепети. Преимуществото на малките паралелки се допълва от възможността да се работи с висококвалифицирани преподаватели, за които качественото образование и добрите резултати са обща кауза. След академичния аспект няма как да пропусна и емоционалния, който за мен бе като житейски наръчник – отношенията ученик-учител в колежа могат да прераснат в истинска дружба, приятелство, което се гради на опит, доверие и подкрепа. Да можеш да разговаряш с всекиго открито за проблеми от професионален и личен характер, да виждаш усмивки след всеки твой успех и протегната ръка, щом се провалиш – това отличава преподавателите в колежа. Инвестирах време, средства и усилия, за да извървя пътя на частното обучение в България и да мога гордо да заявя, че за мен то бе целесъобразно с оглед желанието на моите преподаватели да изградят семейство, в което всички да се учат и да си помагат взаимно.

Ивета Иванова, випуск 2021

Обучението ми в „Американски колеж Аркус“ ми даде много. Предимствата на това, да бъдеш възпитаник на колежа, се разкриват многопластово – на първо място, училището дава неограничени възможности за развитие в която и да е сфера на интереси. Тук разбрах, че границите за моите успехи са единствено тези, които сама си поставям, защото благодарение на неизменната подкрепа, усърдна работа и безапелационен професионализъм от страна на преподавателите, всяка една цел се превръщаше бързо в реалност. Най-важният белег, отличаващ Американския колеж от останалите училища във Велико Търново, а и в страната, е не отличната материална и ресурсна база, нито статутът му на частно училище, това са учителите, които, получили подходяща среда за своето професионално развитие, допринасят за бъдещето на своите ученици по най-добрия възможен начин. Смело мога да заявя, че институцията е крепител на важни морални, социални и общочовешки стожери, които, съчетани с висококачествено образование и модерна технологична среда, превръщат всеки един ученик, желаещ да достига върхове, в най-добрия алпинист на своето време.“

Денислав Керчев, випуск 2021

Колежът определено предлага един по-различен модел на обучение.
Отношението учител-ученик е много по-специално. Базата е повече от прекрасна и на всеки е представена възможността да напредва с обща и с индивидуална методическа помощ.
Денислав Керчев, випуск 2021

Преслава Хинова, випуск 2021

„Американски колеж Аркус” ми даде много повече от нужните основи за едно образование от 8-ми до 12-ти клас. Тук не само получих знания в различни сфери, но и развих полезни качества, важни както за университетска, така и за професионална работна среда. Задачите, поставени от преподавателите, развиват креативността, работата в екип, но най-вече аналитичното и критичното мислене - умения, приложими във всяка една ситуация.“

Христиана Русанова, випуск 2021

Макар и да се присъединих към голямото семейство на ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД малко по-късно, а именно в 10-ти клас, имах големия късмет да попадна в чудесна среда и много бързо почувствах, че това е моето място. Разбира се, дължа това както на моите съученици, сред които намерих едни от най-близките си приятели, така и на учителите, които винаги бяха насреща за всичк о- от трудности, възникнали по време на учебния процес, до проблеми извън училище. Сериозната подготовката през трите години, прекарани там, ми  помогна успешно да получа сертификат по английски език САЕ, както и две отлични оценки на матурите, които ми подсигуриха мястото в мечтания от мен университет.

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Слово на отличничката на випуск 2021 Ивета Иванова
Ивета Иванова, ХІІа
Слово на отличничката на випуск 2021 Ивета Иванова
Прочети повече
Моята формула за успех в областта на природните науки
Емануил Серафимов
Моята формула за успех в областта на природните науки
Прочети повече
The smell of silence was everywhere
Мария Дръндева
The smell of silence was everywhere
Прочети повече
Did that painting just wink at me?
Ивайла Гущанова
Did that painting just wink at me?
Прочети повече
Моят взор към настоящето и бъдещето
Магдалена Томова
Моят взор към настоящето и бъдещето
Реч, произнесена на церемонията по дипломиране на випуск 2020
Прочети повече
За подемната сила не на вятъра, а на мечтата...
Вилиан Попов
За подемната сила не на вятъра, а на мечтата...
Реч, произнесена на дипломирането на випуск 2020
Прочети повече
Писмо до моя дядо
Виктория Иванова
Писмо до моя дядо
Конкурсна творба, отличена с национална награда
Прочети повече
Everyday Miracle
Учениците от 11 IB клас
Everyday Miracle
Прочети повече
Едно вълнуващо състезание
Участниците в състезанието и техните ментори
Едно вълнуващо състезание
Прочети повече
Размисли, породени от 3-ти март
Петър Рашков, 11б клас
Размисли, породени от 3-ти март
Прочети повече
Меню