Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус

Важна информация
Такси за втория учебен срок

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че таксата за обучение в колежа за втория учебен срок трябва да се заплати до 31.01.2022 г.

Подготвителен курс за прием на осмокласници за учебната 2022/2023 година

Подготвителният курс за прием на осмокласници за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 29, 30 и 31 януари 2022 г. Курсът ще се проведе присъствено, но при промяна в епидемичната обстановка е възможно преминаване към онлайн обучение. При случай на курсист, който е с грипоподобни симптоми, включването му в работата на групата може да стане онлайн чрез MS Teams, като за целта ще бъдат създадени акаунти на всички ученици.
  За записването за курса е необходимо да се попълни формуляр на място в колежа или да се изпрати на имейл
   info@ac-arcus.com
   Таксата за курса в размер на 240 лв. се плаща на място при записването или по банковата сметка на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД
   IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGS
   Срокът за записване  е 28 януари 2022 г.

Формулярът за участие е приложен към това съобщение.

Часове по физическо възпитание и спорт

На основание Раздел I, член 7: „Физкултурният салон може да се използва само когато учебният процес се провежда по условията на член 4.1“, а именно: „в училището е създадена необходимата организация за провеждане на  изследване за COVID-19“ от  Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед РД 09-4756 / 30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката от 03.12.2021 г.:

- учебните часове по физическо възпитание и спорт може да се провеждат във физкултурния салон, като се спазва седмичното разсписание;

- всички ученици да се явяват в тези часове със спортен екип;

- учениците, освободени от оценка по физическо възпитание и спорт, трябва също да присъстват в тези часове.

Допускане до сградата на колежа от 29.11. (понеделник)

Учениците ще бъдат допускани в сградата на колежа между 7:30 и 8:00 ч. през отделни входове при спазването на строг график, както следва:

- за учениците от V, VІІІ и ХІІ клас –  централен вход на гимназията;

- за учениците от ІХ, Х и ХІ клас – западен вход на гимназията.

Подготвителни курсове за седмокласници и кандидат-студенти

ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД организира подготвителни курсове за седмокласници по БЕЛ и математика, както и кандидатстудентски курсове за ученици от ХІ и ХІІ клас по биология и химия.

Курсовете ще стартират от 04.10.2021 г.

С графика на провеждането им можете да се запознаете от приложения по-долу файл.

Записването за участие в курс може да стане онлайн чрез попълване и изпращане на приложения по-долу формуляр на имейл: info@ac-arcus.com

Цената на месец за предмет е 135 лв. Сумата може да се плати по банков път:

Банкова сметка на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 
ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

За повече информация – тел. 062619959

Безплатни ИТ обучения за ученици към Училищна Телерик Академия

Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатните си ИТ обучения за ученици във Велико Търново
Кандидатстването става онлайн до 10 октомври и не изисква предишни познания в областта. Информация може да получите от приложените тук линк и файл.

https://www.telerikacademy.com/school

 

 

Условия за преминаване от присъствена в онлайн форма на обучение

Уважаеми родители и ученици, ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД и през новата 2021/2022 г. ще изразява положително становище за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) единствено в следните случаи:

  1. Когато ученикът има медицински причини, удостоверени с медицински документ от личния лекар или комисия за периода, за който иска да се освободи от присъствена форма;
  2. Когато ученикът няма наложени санкции за успех и/или дисциплина и изпитателен срок за успех за предходния учебен срок.

При постъпване на заявления за ОРЕС от ученици, неотговарящи на посочените условия, документите ще бъдат изпращани в РУО – Велико Търново, придружени от отрицателно становище на институцията.

При интерс към законовите основания на оповестената процедура, можете да се запознаете със съдържанието на следния документ, изпратен от РУО - В. Търново:

Правила при дистанционна форма на обучение

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, 
необходимо е да се запознаете с приложените правила:

Класни стаи за час на класа

От прикачения файл може да се информирате за класните стаи, които ще бъдат използвани за провеждането на часа на класа в ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД през учебната 2021/2022 г.

Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:
Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 
ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF
ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

За заплащане на такси за общежитие:
Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 
ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

Събития
Литературните таланти на Американския колеж
Литературните таланти на Американския колеж
Младите таланти от Американски колеж доказват за пореден път, че могат да постигат не само академични успехи, но и  творчески. Трима ученици от Колежа бяха наградени в литературния конкурс &b ...
Коледен дар от сърце
Коледен дар от сърце
След продажбата на ръчно изработени картички – дело на учениците от 5а клас и на членовете на доброволческия клуб „Вяра и Любов“ към ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, бе събрана с ...
Успехи на състезанието "Математика без граници"
Успехи на състезанието "Математика без граници"
Ученици от V-ти и VIII-ми клас участваха в есенния кръг на математическото състезание „Математика без граници“. От V-ти клас Иван Козлев получи сребърен медал, a Христо Банков - бронзо ...
Елица Ангелова - с отличие в конкурс по калиграфия
Елица Ангелова - с отличие в конкурс по калиграфия
Елица Ангелова, ученичка от 5а клас в ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД, беше отличена с трето място за своето участие в Общинския конкурс по калиграфия „Изкуството да пишем красиво“. ...
Реализация на проекта "Слънчева система"
Реализация на проекта "Слънчева система"
Учениците от 5а клас изработиха проект „Слънчева система“ по учебния предмет "Човекът и природата" под ръководството на своя преподавател Семиха Мехмедова. Те ...
Зрънце любов за птиците в студените зимни дни!
Зрънце любов за птиците в студените зимни дни!
Петокласниците от ЧПГ "АК-Аркус“ ЕООД осъществиха инициатива, свързана със зимното подхранване на птиците в нашия град. Заедно със своя преподавател по предмета “Човекът и природата&rd ...
Ден на традиционните немски и български ястия
Ден на традиционните немски и български ястия
На 25.11.2021 г. учениците от 8 а клас в часа по немски език приготвиха две салати: едната традиционна немска – картофена салата с майонеза, а другата – традиционна българска &nda ...
Juvenes Translatores
Juvenes Translatores
И тази година по силата на жребия нашето училище ще се включи в ежегодния конкурс за млади преводачи на Европейската комисия Juvenes Translatores. Алис Георгиева (11 А), Гергана Милева (11 А), Мар ...
Есенна доброволческа акция
Есенна доброволческа акция
Членовете на клуб „Вяра и Любов“ към ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за пореден път зарадваха своите приятели от ЦНСТ-Дом №3,  гр. Велико Търново. Дарението за децата в нужда включи топли зим ...
Мариа Цветанова от VІІІа клас  - с престижно национално отличие!
Мариа Цветанова от VІІІа клас - с престижно национално отличие!
Мариа Цветанова от VІІІа клас спечели престижното трето място в националния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език. По думите на нашата ученичка участието в това с ...
3-годишен прогимназиален курс на обучение от V до VІІ клас
Американски колеж Аркус предлага тригодишен курс на обучение и притежава лиценз да обучава в профил "Природни науки" ученици, завършили ІV клас.
5 - годишен курс на обучение
Американски колеж Аркус предлага петгодишен курс на обучение и притежава лиценз да обучава ученици от VІІІ до ХІІ клас. Учениците се разделят по желание в три профила - "Чужди езици", "Софтуерни и хардуерни науки" и "Природни науки". Училището предлага и професионално обучение по специалността "Машинен техник".
Чужди езици
Софтуерни и хардуерни науки
Природни науки
Машинен техник
Мнения на завършили ученици
Теодора Томова, випуск 2021

Обучението си в колежа мога да нарека „Американска мечта с болярски привкус“ – петгодишно приключение, което започнах неуверено  плахо, вървейки по дългите и високи коридори, знаейки, че съм просто поредният „заек“, ала с всеки изминал 15-ти септември ставаше все по-леко, а спомените се трупаха, подреждайки се в цял спектър от емоции и трепети. Преимуществото на малките паралелки се допълва от възможността да се работи с висококвалифицирани преподаватели, за които качественото образование и добрите резултати са обща кауза. След академичния аспект няма как да пропусна и емоционалния, който за мен бе като житейски наръчник – отношенията ученик-учител в колежа могат да прераснат в истинска дружба, приятелство, което се гради на опит, доверие и подкрепа. Да можеш да разговаряш с всекиго открито за проблеми от професионален и личен характер, да виждаш усмивки след всеки твой успех и протегната ръка, щом се провалиш – това отличава преподавателите в колежа. Инвестирах време, средства и усилия, за да извървя пътя на частното обучение в България и да мога гордо да заявя, че за мен то бе целесъобразно с оглед желанието на моите преподаватели да изградят семейство, в което всички да се учат и да си помагат взаимно.

Ивета Иванова, випуск 2021

Обучението ми в „Американски колеж Аркус“ ми даде много. Предимствата на това, да бъдеш възпитаник на колежа, се разкриват многопластово – на първо място, училището дава неограничени възможности за развитие в която и да е сфера на интереси. Тук разбрах, че границите за моите успехи са единствено тези, които сама си поставям, защото благодарение на неизменната подкрепа, усърдна работа и безапелационен професионализъм от страна на преподавателите, всяка една цел се превръщаше бързо в реалност. Най-важният белег, отличаващ Американския колеж от останалите училища във Велико Търново, а и в страната, е не отличната материална и ресурсна база, нито статутът му на частно училище, това са учителите, които, получили подходяща среда за своето професионално развитие, допринасят за бъдещето на своите ученици по най-добрия възможен начин. Смело мога да заявя, че институцията е крепител на важни морални, социални и общочовешки стожери, които, съчетани с висококачествено образование и модерна технологична среда, превръщат всеки един ученик, желаещ да достига върхове, в най-добрия алпинист на своето време.“

Денислав Керчев, випуск 2021

Колежът определено предлага един по-различен модел на обучение.
Отношението учител-ученик е много по-специално. Базата е повече от прекрасна и на всеки е представена възможността да напредва с обща и с индивидуална методическа помощ.
Денислав Керчев, випуск 2021

Преслава Хинова, випуск 2021

„Американски колеж Аркус” ми даде много повече от нужните основи за едно образование от 8-ми до 12-ти клас. Тук не само получих знания в различни сфери, но и развих полезни качества, важни както за университетска, така и за професионална работна среда. Задачите, поставени от преподавателите, развиват креативността, работата в екип, но най-вече аналитичното и критичното мислене - умения, приложими във всяка една ситуация.“

Христиана Русанова, випуск 2021

Макар и да се присъединих към голямото семейство на ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД малко по-късно, а именно в 10-ти клас, имах големия късмет да попадна в чудесна среда и много бързо почувствах, че това е моето място. Разбира се, дължа това както на моите съученици, сред които намерих едни от най-близките си приятели, така и на учителите, които винаги бяха насреща за всичк о- от трудности, възникнали по време на учебния процес, до проблеми извън училище. Сериозната подготовката през трите години, прекарани там, ми  помогна успешно да получа сертификат по английски език САЕ, както и две отлични оценки на матурите, които ми подсигуриха мястото в мечтания от мен университет.

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Слово на отличничката на випуск 2021 Ивета Иванова
Ивета Иванова, ХІІа
Слово на отличничката на випуск 2021 Ивета Иванова
Прочети повече
Моята формула за успех в областта на природните науки
Емануил Серафимов
Моята формула за успех в областта на природните науки
Прочети повече
The smell of silence was everywhere
Мария Дръндева
The smell of silence was everywhere
Прочети повече
Did that painting just wink at me?
Ивайла Гущанова
Did that painting just wink at me?
Прочети повече
Моят взор към настоящето и бъдещето
Магдалена Томова
Моят взор към настоящето и бъдещето
Реч, произнесена на церемонията по дипломиране на випуск 2020
Прочети повече
За подемната сила не на вятъра, а на мечтата...
Вилиан Попов
За подемната сила не на вятъра, а на мечтата...
Реч, произнесена на дипломирането на випуск 2020
Прочети повече
Писмо до моя дядо
Виктория Иванова
Писмо до моя дядо
Конкурсна творба, отличена с национална награда
Прочети повече
Everyday Miracle
Учениците от 11 IB клас
Everyday Miracle
Прочети повече
Едно вълнуващо състезание
Участниците в състезанието и техните ментори
Едно вълнуващо състезание
Прочети повече
Размисли, породени от 3-ти март
Петър Рашков, 11б клас
Размисли, породени от 3-ти март
Прочети повече
Меню