Учебници

Уважаеми ученици,

Напомняме ви, че през месец сепрември ще получите безплатни учебници по учебните предмети от раздел ЗУЧ (задължителна подготовка). Това важи за всички наши випуски и паралелки. Ще трябва да си закупите само упоменатите в списъците  учебници за профилирана подготовка, учебници по езици и помощни помагала към тях. За целта изтеглете файла за съответния випуск, приложен под това съобщение.

Тук можете да изтеглите и файла с изискуемите литературни произведения за съответния клас за учебната 2024/2025 г. 

 

Меню