Библиотека


Библиотеката на Американски Колеж Аркус ® разполага с повече от 12000 тома. Приблизително две трети от всичките 5000 заглавия са на английски, немски, френски, испански, китайски език и иврит.
Полагат се усилия за непрекъснато обогатяване на библиотечния фонд. Освен средствата, заделени от бюджета на Американски Колеж Аркус ® за закупуване на нови книги и учебни помагала от български и чуждестранни издателства, библиотеката разчита и на дарения от физически и юридически лица (частни донори, асоциации, институции). Всички учебници и учебни материали са внимателно подбрани и съответстват на последните национални и световни тенденции в образованието.
Библиотеката осигурява постоянен достъп до интернет.
Библиотеката разполага с възможност за размножаване, сканиране и цветно принтиране на материали.

СПИСЪК НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ НА БЪЛГАРСКИ И ДРУГИ ЕЗИЦИ:

http://books.google.com/ 
http://www.gutenberg.org/ 
http://www.free-ebooks.net/ 
http://knowfree.net/ 
http://www.planetpublish.com/
http://www.planetebook.com/ 
http://4ebooks.org/ 
http://freecomputerbooks.com/
http://www.baenebooks.com/
http://www.math10.com/bg/ 
http://digital.library.upenn.edu/books/ 
http://www.e-corpus.org/ 
http://www.bookyards.com/
http://e-bookbg.com/ 
http://bookboon.com/en/textbooks-ebooks 
https://dailylit.com/ 
http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page 
http://www.bookbub.com/ 
http://virtualnabiblioteka.za-tebe.com/ 
http://www.booksbg.org/booksbg/ 
http://www.onlineprogrammingbooks.com/ 
http://www.bookchums.com/ 
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home 
http://terax.hit.bg/html/ebooks.htm 
http://www.kobobooks.com/free_ebooks 
http://www.rarebookroom.org 
http://www.myschoolbel.info/Books.html 
http://www1.znam.bg/zmonres/edu/  
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/
http://www.literature.at/default.alo 

ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ:

http://www1.znam.bg/zmonres/edu/

Меню