Дарители

Една добра идея за нашите деца

Има различни хора! Едните създават, творят, произвеждат, а другите анализират какво правят първите. Типичен пример за хора с мисия и отговорност за бъдещето са Аркус АД. През 2003 г. те създадоха едно средно училище в гр. Велико Търново.

В Американски Колеж Аркус® се обучават 240 ученици от цяла България. Още от самото начало училището се наложи като сериозен образователен център, предлагащ качествено обучение на английски език. През този период бяха постигнати забележителни успехи в учебния процес, извънкласната дейност и в цялостния ученически живот. Училището получи лиценз от МОН и акредитация от Организацията на международния бакалауреат. Беше изградена модерна база на световно предуниверситетско ниво. Първите завършили ученици намериха успешна реализация в престижни колежи и университети в България, Европа и САЩ, както и в избраната от тях професионална област.

Дейността на Американски Колеж Аркус® се осъществява благодарение на основно три вида финансиране. Държавно, собствено – от такси за обучение, и допълнително – от дарители. До настоящия момент основен спомоществовател е организацията с идеална цел: Настоятелство Американски Колеж Аркус®.

Амбицията на Настоятелството, ръководството и целия преподавателски и непедагогически персонал е да продължи успешното развитие на колежа, за да изгради традиции и да превърне учебното заведение в елитно средище, в което всеки би желал да учи или да запише своето дете. Училище, с което всеки да се гордее.

За тази цел ние се нуждаем от вашата финансова и материална подкрепа. Допълнителните възможности, които бихте ни осигурили, ще ни помогнат да продължим нашето развитие, както и да инвестираме успешно в следните направления:

  • Подобряване на материално-техническата база
  • Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал
  • Подобряване условията в общежитието
  • Разширяване на спортната база и дейности
  • Разнообразяване на учебната и извъкласната дейност
  • Учредяване на ученически стипендии

Предварително Ви благодарим за проявения интерес. Убедени сме, че даренията Ви ще бъдат направени безкористно и с чисти мисли. Уверявамe Ви, че всички получени средства ще бъдат изразходвани по предназначение, прозрачно и етично.

За да разберете как можете да помогнете, заповядайте при нас, обадете ни се по телефона или ни пишете.

 С уважение и признателност:

Петър Иванов

/Директор на Американски Колеж Аркус®/

Меню