Събития

Даряваме отново надежда

По стара традиция, Доброволческият клуб "Вяра и Любов" периодично извършва акции. Той обединява ученици от различни възрасти около обществено полезни дейности. Най-скорошната от тях беше посещение на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания №3 във Велико Търново. Акцията включи събиране и доставяне на място в Центъра на топли зимни дрехи, много спортни екипи, а също и обувки.
 
Част от инициативата включи и четене на "Притча за надеждата" пред децата, настанени в институцията, с чиято задача се зае Лора Радойчева. Имаше и кратка дискусия между останалите наши ученици - Сара Попова, Алина Ненова, Маргарита Мочукова, Ивайла Йонкова и Калина Мумджиева - и младежите от Дома за правилата, които е неожходимо да спазваме всички ние, бидейки част от обществото.
Меню