Събития

Диамант срещу графит!

На 07.10.2022 г. в час по предмета Човекът и природата учениците от Vа клас с помощта на своя преподавател г-жа Семиха Мехмедова изработиха модели на атоми и молекули. Те се справиха отлично  с кристалната решетка на снежинката, солта, диаманта и графита. Учениците  вече знаят на какво се дължи сладкият вкус на захарта. Практическата задача им помогна да затвърдят знанията си за градивните частици на веществата и това, че пространственото подреждане на атомите и молекулите е причина за различните им свойства 

Меню