Събития

Дипломиране на випуск 2023

Преслава Димкова от ХІІб клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, и Димана Божкова от ХІІв клас, профил „Природни науки“, са първенците на випуск 2023 на „Американски колеж Аркус“. Те имаха честта да произнесат своите речи по време на шестнадесетата церемония по дипломиране в колежа, която се проведе на 24.06.2023 г. – патронния празник на гимназията. Тържеството уважиха Нейко Генчев, заместник-кмет на Община Велико Търново; Станислав Николов, заместник-областен управител;  Евгения Пушникова – държавен експерт от МОН; инж. Розалия Личева – началник на РУО, В. Търново; проф. д-р Димитър Димитров – ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Цвета Караиванова – член на Съвета на директорите на „Американски колеж Аркус“ АД. Те поздравиха зрелостниците и техните близки. След като директорът Петър Иванов официално връчи  дипломите на успешно завършилите, последва ритуалното хвърляне на шапките пред централния вход на колежа.

Меню