Събития

Един вдъхновяващ час по математика

На 17 май учениците от 9 а клас на  ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД  заедно с техния преподавател по математика г-н Илиян Йорданов представиха знанията си по геометрия, натрупани в онлайн среда, в реална, практическа такава. След месеци обучение пред екраните се организира час, проведен на игрището на колежа, за да се покаже, че математиката, освен че може да бъде забавна, е и практически полезна. Те реализираха занятие, с което показаха как при обсада с катапулт римляните са преценявали разстоянието до противника без рулетка и програми за изчисление, които ние използваме. За поколение, свикнало да си помага с технологиите, това се оказа предизвикателство. Колежаните бяха разделени на 4 състезателни отбора, като всеки от тях разполагаше само с ограничено време, лист за изчисления и химикал. Пред тях бяха поставени колчета, а построението на фигурата зависеше от техните познания и умения, свързани с подобни триъгълници. Условието беше да не пристъпват въжетата, построени от учителя, защото те бяха въображаемата река, която е възпрепятствала древните хора. Въпреки първоначалното притеснение, че задачата е трудна, колежаните бързо се организираха, изпънаха правилно канапите перпендикулярно, без помощта на правоъгълен триъгълник. Те споделиха, че една от най-трудните части се е оказала канапите да са успоредно изпънати без помощта на инструменти, а само с помощта на точно око. Заниманието предизвика интерес и сред техните съученици, които с интерес наблюдаваха изпълнението през междучасието. Чрез тази практическа дейност  учениците от профил „Чужди езици“  доказаха, че математиката е полезна за всички, а може да бъде и интересна.

Меню