Събития

Емануил Серафимов - с изключителен успех на областния кръг на Олимпиадата по БЗО!

Емануил Серафимов от ІХв клас, профил „Природни науки“, завоюва ПЪРВО МЯСТО в трета възрастова група на проведения на 20.02.2022 година областен кръг на  Олимпиадата по биология и здравно образование (БЗО) и след арбитриране на работата му от Националната комисия се класира за участие в националния кръг на Олимпиадата по БЗО за учебната 2021-2022 година. Съгласно регламента, утвърден от министъра на образованието и науката, на Националната олимпиада Емануил ще се състезава с ученици от цялата страна на по-високо образователно ниво върху разширено учебно съдържание V-X клас.  Пожелаваме му успех! 

Повод за гордост са също постигнатите резултати на Областния кръг на олимпиадата по БЗО от нашите ученици Десислава Иванова (VІІІв клас) - ПЪРВО МЯСТО във втора възрастова група, както и Бояна Комсийска, Яна Петрова, Мария Арсова, Божидара Чемширова (ІХв клас) и Мирена Петкова (VІІІв клас). 

Меню