Събития

Еспериментите - път към знанието!

В духа на добрите традиции и в синхрон с новите изискванията в обучението по природни науки преминават часовете в VІ клас по предмета Човекът и природата. Спокойно и уверено, шестокласниците под ръководството на г-жа Веселка Недкова усвоиха базисни знания чрез практически дейности, като извършиха експерименти за установяване на времето за реакция при изучаването на раздел Движение, а направените от тях опити, резултати и изводи записаха в протоколи от лабораторни експерименти. Учениците показаха изградени умения да дефинират, сравняват, анализират, изказват предположения и да ги съчетават с уменията, усвоени в часовете по Компютърно моделиране и информационни технологии. Желанието, с което учениците изпълниха задачата, е доказателство, че усилията трябва да бъдат насочени както към използването на новите технологии в обучението, така и към възвръщане на добрите практики, свързани с практическата и лабораторната работа в часовете по природни науки. С нетърпение очакваме бъдещите демонстрации за действието на силите и усвояването на принципите на Нютон, както и провеждането на химични експерименти.  

Меню