Кандидатстване

Кандидатстването за общежитие става след попълване на Формуляр за кандидатстване за общежитие, който може да изтеглите. Попълненият формуляр се изпраща до или се представя на административния секретар на колежа. Новоприетите ученици се ползват с предимство за настаняване. В случай на по-голям интерес от страна на обучаемите се прилага критерий за по-висок успех от приемния изпит в колежа или общия успех от завършилата учебна година.

 
Меню