Клубове

Артклуб

Създаденият през 2012 година Артклуб има за цел да развива художествените умения и творческо мислене на учениците, които проявяват интерес към изобразителните изкуства. Членовете на клуба участват в регионални и национални конкруси, организират годишни изложби и пленери, творят и създават изкуство в неговите най-разнообразни форми. Артклубът дава възможност за допълнително усвояване на художествени умения в неформална обстановка, запознава бъдещите кандидати с курса по визуални изкуства към IB Diploma Programme и дава възможност за подготвяне на портфолио за кандидатстване в международни художествени академии и университети.

 

 

Екоклуб “Зелени стражи”

Учениците се занимават с екология и опазване на околната среда. Провеждат се походи, екологични акции и инициативи, стимулира се социалната им позиция по въпроси, свързани с чистотата в природата. Включват се в национални и международни екологични конкурси.

 

Доброволчески клуб "Вяра и любов"

Участниците организират благотворителни кампании в полза на различни институции, правят дарения и набират средства чрез концерти и други дейности.

 

 

Клуб по фотография

Учениците се запознават с различни техники на снимане, организират изложби и участват във фотоконкурси

 

 

Меню