Контакти

Контакти:

Имейл: info-300141@edu.mon.bg

Административен секретар: +359 62 619959
Счетоводство: +359 62 619961
Директор: +359 62 619966
За
м. директор: +359 62 619967

Факс: +359 62 619961

GPS локализация:
Географска ширина - 43° 05´09.00" С
Географска дължина - 25° 38 05.00" И

Адрес:
гр. Велико Търново
ул. Драгоман № 16
www.ac-arcus.com

Меню