Контакти - общежитие

Адрес:
България
гр. Велико Търново
ул. “Цанко Церковски” №20
тел.: +359 62 600 605
моб.тел.: +359 878 963801
e-mail: info@ac-arcus.com

 

GPS локализация:
Географска ширина - 43° 05´09.00" С
Географска дължина - 25° 38 05.00" И

Меню