Медицинско обслужване


В сградата на колежа се намира оборудван медицински кабинет, в който се осъществяват медицинско обслужване и оказване на неотложна помощ на учениците в рамките на всеки работен ден. Тук се провеждат:

  • профилактика и рехабилитация на здравето на децата
  • дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заразни заболявания
  • контрол на различните форми на туризъм и спорт на учениците
  • подготовка и провеждане на програми за здравно образование и правилно хранене
  • превенция срещу използването на наркотични вещества, тютюн и алкохол
  • изграждане на сексуална култура

При възникнали спешни състояния медицинското лице овладява ситуацията до пристигане на екип от център за спешна медицинска помощ.

 
Меню