Национална програма - профилирана

Свободни места по класове за учебната 2023/2024 г.

Vа клас – профил „Природни науки“ – няма свободни места;

VІа клас – профил „Природни науки“ – няма свободни места;

VІІа клас - профил „Природни науки“ – няма свободни места;

VІІІа клас – профил „Чужди езици“ – 1 свободно място;

VІІІб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 2 свободни места;

VІІІв клас – профил „Природни науки“ – 2 свободни места;

ІХа клас – профил „Чужди езици“ – няма свободни места;

ІХб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – няма свободни места;

ІХв клас – профил „Природни науки“ – 8 свободни места;

Ха клас – профил „Чужди езици“ – 2 свободни места;

Хб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 5 свободни места;

Хв клас – профил „Природни науки“ – 12 свободни места;

ХІа клас – профил „Чужди езици“ – няма свободни места;

ХІб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 7 свободни места;

ХІв клас – профил „Природни науки“ – 12 свободни места;

ХІІа клас – профил „Чужди езици“ – 5 свободни места;

ХІІб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – няма свободни места;

ХІІв клас – профил „Природни науки“ – 10 свободни места.

В Американски колеж Аркус се обучават ученици в три профила - чужди езици, софтуерни и хардуерни науки, природни науки.  Във всички тях в VІІІ клас интензивно се изучава английски език. Вторият чужд език е немски или испански. При наличие на достатъчен брой желаещи ученици може да се сформират и групи по трети чужд език. Тук можете да разгледате учебните планове за учебната 2023/2024 г.:

 
Документи
Учебен план на Vа клас Учебен план на VІа клас Учебен план на VІІа клас Учебен план на VІІІа клас, профил "Чужди езици" Учебен план на VІІІб клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" Учебен план на VІІІв клас, профил "Природни науки" Учебен план на ІХа клас, профил "Чужди езици" Учебен план на ІХб клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" Учебен план на ІХв клас, профил "Природни науки" Учебен план на Ха клас, профил "Чужди езици" Учебен план на Хб клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" Учебен план на Хв клас, профил "Природни науки" Учебен план на ХІа клас, профил "Чужди езици" Учебен план на ХІб клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" Учебен план на ХІв клас, профил "Природни науки" Учебен план на ХІІа клас, профил "Чужди езици" Учебен план на ХІІб клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" Учебен план на ХІІв клас, профил "Природни науки"
Меню