Национална програма - профилирана

Свободни места по класове за учебната 2022/2023 г.

Vа клас – профил „Природни науки“ – няма свободни места;

VІа клас – профил „Природни науки“ – няма свободни места;

VІІІа клас – профил „Чужди езици“ – 1 свободно място;

VІІІб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – няма свободни места;

VІІІв клас – профил „Природни науки“ – 12 свободни места;

ІХа клас – профил „Чужди езици“ – 2 свободни места;

ІХб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 5 свободни места;

ІХв клас – профил „Природни науки“ – 12 свободни места;

Ха клас – профил „Чужди езици“ – няма свободни места;

Хб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 7 свободни места;

Хв клас – профил „Природни науки“ – 12 свободни места;

ХІа клас – профил „Чужди езици“ – 5 свободни места;

ХІб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – няма свободни места;

ХІв клас – профил „Природни науки“ – 10 свободни места;

ХІІа клас – профил „Чужди езици“ – 7 свободни мяста;

ХІІб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 3 свободни места;

ХІІв клас - профил „Природни науки“ – 11 свободни места.

В Американски колеж Аркус се обучават ученици в три профила - чужди езици, софтуерни и хардуерни науки, природни науки.  Във всички тях в VІІІ клас интензивно се изучава английски език. Вторият чужд език е немски или испански. При наличие на достатъчен брой желаещи ученици може да се сформират и групи по трети чужд език. Тук можете да разгледате учебните планове за учебната 2022/2023 г.:

 
Меню