Обществен съвет

Общественият съвет на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД се състои от следните членове:

  1. Ивайло Николаев Величков – председател;
  2. Габриел Христов Панев;
  3. Мариян Стефанов Маринов;
  4. Светла Илиева Грозева;
  5. Дияна Валериева Добрева;
  6. Николай Борисов Генков (резервен член).

На 09.03.2018 г. бе проведено Учредително събрание на Обществения съвет, на което бе взето решение да се подкрепи кандидатурата на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД за иновативно училище, в което програмите на Международния бакалауреат ще бъдат интегрирани в дневната форма на обучение на учениците от 9. до 12. клас.

Меню