Охрана

За да осигури безопасността на учениците, администрацията на Американски Колеж Аркус ® осигурява 24-часово видеонаблюдение на сградата на Американски Колеж Аркус ® и на общежитието.

Меню