Събития

Превенция на кибертормоза

На 08.10.2021 г. с учениците от 8-ми клас се проведе среща дискусия на тема: „Превенция на кибертормоза и безопасен интернет“. Гост лектори бяха г-жа В. Ананиева, секретар на МКБТХ, и г-жа Х. Станчева, секретар на МКБПП, които обучиха учениците как да разпознават и реагират на агресията в социалната мрежа. Срещата приключи с интересен  образователен филм, обвързан с темата.

Меню