Прием след VІІ клас

Американски колеж Аркус® предлага обучение в гимназиален етап с прием след завършен VII клас. Приемът ще се осъществява чрез полагането на изпит от страна на кандидатите (за повече информация относно изпита посетете секция "Прием>Обща информация - прием"). Записването е от 16.03. до 28.03.2024 г. Датата на изпита за VІІІ клас е на 01.04.2024 г. Той ще започне в 09:00 ч. Кандидатите трябва да се явят в колежа в 8:45 ч., като носят документ за самоличност.

Таксата за обучение за учебната 2024/2025 г. е 3900 евро годишно, като 20% от приетите ученици ще се обучават безплатно на базата на резултатите им от приемния изпит. 

При онлайн регистрация трябва да осъществите достъп до платформата чрез бутона „РЕГИСТРАЦИЯ“  в горния десен ъгъл на сайта на колежа. В създадения от Вас профил ще бъде отразен резултатът от изпита на Вашето дете.

 

За приемния изпит се заплаща еднократно такса в размер от 150 лв. Таксата може да бъде заплатена по два начина:

1. В брой при административния секретар;

2. Паричен превод по банков път на сметката на колежа (При банков превод е важно да се посочи като наредител името на кандидата и основанието за превод).

Банковата сметка на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД е:

BG56 STSA 9300 0024 5340 68 

Меню