Прием след VІІ клас


 

Приемният изпит за VІІІ клас ще се проведе на 01.04.2022 г.

Записването за участие в приемния изпит ще е възможно в периода от 14.03. до 30.03.2022 г. Очаквайте допълнително указания за процедурата за записване на нашия сайт.

За приемния изпит се заплаща еднократно такса в размер от 120 лв. Таксата може да бъде заплатена по два начина:

1. В брой при административния секретар

2. Паричен превод по банков път на сметката на колежа. (При банков превод е важно да се посочи като наредител името на кандидата и основанието за превод).

На обявената дата, 45 минути преди началото на изпита, кандидат-колежаните трябва да бъдат в сградата на училището. Необходимо е да носят документ, удостоверяващ тяхната самоличност.

Класирането и резултатите от изпита могат да бъдат проверени на уебсайта на колежа.

Меню