Прием след VІІ клас


Всеки кандидат-колежанин трябва да попълни формуляр за кандидатстване - на място в офиса на административния секретар или по електронен път (онлайн формуляр).

Необходимо е заедно с формуляра кандидатът да предостави актуална снимка и документ, удостоверяващ среден успех не по-нисък от мн. добър /4.50/ за първия учебен срок.

За приемния изпит се заплаща еднократно такса, чийто размер се определя всяка година. Таксата може да бъде заплатена по два начина:

1. В брой при административния секретар

2. Паричен превод по банков път на сметката на колежа. (При банков превод е важно да се посочи като наредител името на кандидата и основанието за превод).

На обявената дата, 45 минути преди началото на изпита, кандидат-колежаните трябва да бъдат в сградата на училището. Необходимо е да носят документ, удостоверяващ тяхната самоличност.

Класирането и резултатите от изпита могат да бъдат проверени на уебсайта на колежа.

Меню