Събития

Призови места на Олимпиадата по английски език от наши възпитаници!

За поредна година имаме удоволствието да Ви съобщим, че наши възпитаници успяха да заемат призови места на Олимпиадата по английски език.
Учениците Тодор Великов (VIIIa клас), Владислава Стефанова (VIIIб клас) и Михаел Михов (VIIIб клас) са сред класираните за националния кръг на Олимпиадата, като двете момчета заеха пето място в страната. Йоана Табакова (IXа клас) зае първо място в областта, Велина Костадинова (Xб клас) е на второ, а Константин Йорданов (XIIб клас) - на първо.
Пожелаваме им още много бъдещи успехи!
Меню