Събития

Приложна математика

На 02.11.2022 г. в часа по математика, профилирана подготовка, модул „Приложна математика“, учениците от XIIб клас проведоха практически урок в двора на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД. Под ръководството на учителя си Илиян Йорданов колежаните приложиха на практика знанията си за елипса и хипербола. Координатната система бе образувана от плочките във вътрешния двор на колежа. Учениците начертаха графиките на елипса и хипербола на един „чертеж“. След това върху точка от елипсата и точка от хиберболата бяха построени допирателни към съответните криви линии. За успешното решаване на тези задачи важна роля изигра и добрата предварителна подготовка, която колежаните извършиха като домашна работа. За всички ученици от колежа, както тези от XIIб клас, така и останалите, които бяха свидетели на този „открит“ урок, стана ясно, че графиките на функциите могат да се чертаят не само в тетрадката, на бялата дъска и таблета, но и на много по-нетрадиционни места като училищния двор. 

Меню