Събития

Програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" през учебната 2023/2024 година

От 2017 г. насам нашият колеж участва в програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" в партньорство с Административен съд, Велико Търново. Ето защо в поредица от събития, в часовете по философия на правото, ни гостуваха различни съдии от институцията. Последният етап от тази програма включи и посещение на Административния съд в града, като нашите ученици присъстваха на истински съдебни процеси и се запознаха отблизо как оперира на практика правосъдието в Република България.
 
Първият ни гост в няколко учебни часа беше съдия Мария Данаилова. Тя изнесе лекция на тема "Наказателно правосъдие" пред нашите десетокласници. Учениците влязоха в ролята съдии, като решаваха разнообразни казуси и определяха по лично усмотрение продължителността на едно наказание спрямо вида на извършеното престъпление. Случаите предизвикаха вълни от въпроси и много дискусии. В следващия цикъл от срещи гост-лектор ни беше съдия Диана Костова. Тя запозна учениците от всички десети класове с основите на Конституцията и промените в нея през годините, както и основните човешки права, които тя защитава. Учениците дискутираха различни проблеми по темата и решаваха съдебни казуси. Последнотото гостуване на експерт от Административния съд, Велико Търново беше на Ивелина Янева. Тя изнесе лекция пред ученици от единадесетите класове на тема "Основни човешки права". Янева акцентира върху правата, а не само върху задълженията ни като граждани и се позова на онези от тях, застъпени в Конституцията, Конвенцията за правата на човека и Хартата на правата на човека. Въпросите, които задаваха единадесетокласниците, бяха свързани с правата им пред органите на реда (КАТ, МВР).
 
 
Естествен завършек на програмата беше посещението на Административен съд, Велико Търново от учениците ни заедно с учителя им по философия, Иваничка Славчева. След поредицата от изнесени лекции в класните стаи дойде и мигът, когато преподаденото можеше да бъде видяно в действие. Нашите единадесетокласници се срещнаха отблизо с няколко дела, тъй като наблюдаваха хода им в непосредствена близост в една от съдебните зали на институцията. Любезен домакин на събитието беше съдия Йорданка Матева, която също е и председател на Административния съд в нашия град. Преди започването на всяко дело тя разясняваше някои специфики по него, а учениците имаха възможност да задават въпроси. Някои съдебни дела минаха изключително бързо, докато други изискваха представяне на веществени доказателства, призоваване на свидетели и вещи лица, за да може Съдът да се произнесе справедливо. Целият процес беше изключително любопитен за нашите младежи, защото беше като излязъл от филм с подобна тематика. Съдия Матева разказа и личната си история как е решила да тръгне по този професионален път, като въпросите продължиха да валят и в тази посока.
Посещението завърши с обиколка на сградата: учениците разгледаха всички съдебни зали, личните кабинети на всички съдии, килиите за осъдени и призовани по някои дела, задния двор. На последното място се обърна внимание именно на процедурата по вкарване в сградата и изкарване от нея на затворник, който е свидетел по определен случай. Единайсетокласниците получиха и удостоверения за участие в програмата, екземпляр от Конституцията на нашата страна и разнообразни дипляни, свързани с дейността на Съда.
 
*Програмата е инициирана от МОН и цели да повиши образователната култура на учениците в сферата на съдебната система.
Меню