Събития

Прокурори и следователи - лектори в часа на класа

Прокурори и следователи от Окръжната  прокуратура – Велико Търново бяха лектори в час на класа в  осмите и деветите класове на ЧПГ “АК – Аркус“ ЕООД. Инициативата е част от образователната програма на Висшия съдебен съвет - „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката след подписано споразумение за сътрудничество.  Прокурорите запознаха учениците с функциите на прокуратурата и професията прокурор, разговаряха с  тях за опасностите в интернет и социалните мрежи,  фишинг и зловредните атаки и коментираха темата за непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление. 

Меню