Събития

Реализация на проекта "Слънчева система"

Учениците от 5а клас изработиха проект Слънчева система по учебния предмет "Човекът и природата" под ръководството на своя преподавател Семиха Мехмедова. Те вложиха много труд, старание и творчество и представиха мащабно умалени макети на Слънчевата система. Разбраха, че науката може да бъде забавнаинтересна и с голямо желание и ентусиазъм придобиха знания за Космоса. Планетите грейнаха в ярки цветове и привлякоха вниманието на всички колежани във фоайето на училището. 

Меню