Спортни дейности

Баскетболен клуб

Клубът дава възможност на учениците за екипна работа и участие в различни състезания и турнири.

 

Волейболен клуб

Участниците развиват спортните си заложби и се учат да живеят здравословно; успешно участват на междуучилищни състезания и турнири.

 

Клуб Туризъм

Учениците участват в походи, спортно ориентиране, туристически атракциони, организиран зимен ски лагер, както и в различни екскурзии в страната и чужбина.

 

 

Меню