Такси за обучение

Такси за обучение 

Таксата за обучение в Американски Колеж Аркус ® се определя година за година. Родителите на новоприетите ученици подписват договор за целия период на обучение, съдържащ клауза, гарантираща финансовите параметри.

Таксата за обучение за приетите ученици след четвърти клас е 3900 euro (едногодишна такса) от учебната 2024/2025 г.

Таксата за новоприетите ученици след седми клас в националната програма за учебната 2024/2025 година ще бъде 3900 euro (едногодишна такса). Тя важи за учениците, приети след успешно полагане и класиране на приемния изпит на колежа.

Американски Колеж Аркус ® може да приеме ученици с резултати от външно оценяване след седми клас в случай на незаети места. Кандидатите трябва да имат успех минимум 58 т. по двата предмета  - БЕЛ и математика. Те заплащат такса за обучение в размер на 4400 euro (едногодишна такса).

Таксата за IB програмата за учебната 2024-2025 година ще бъде, както следва:

- за ученици, които изучават едновременно националната и IB програмата - 6325 euro (едногодишна такса);

- за ученици, които изучават само IB програмата - 5750 euro (едногодишна такса).

Меню