Такси за обучение


Такси за обучение 

Таксата за обучение в Американски Колеж Аркус ® се определя година за година. Родителите на новоприетите ученици подписват договор за целия период на обучение, съдържащ клауза, гарантираща финансовите параметри.

Таксата за обучение включва:

1. Обучение на ученика.
2. Отличителни знаци на институцията като част от унифицираното ученическо облекло. ‘виж тук’

Таксата за обучение за приетите ученици след четвърти клас е 2980 euro (едногодишна такса).

Таксата за новоприетите ученици след седми клас в националната програма за учебната 2022-2023 година ще бъде 2980 euro (едногодишна такса). Тя важи за учениците, приети след успешно полагане и класиране на приемния изпит на колежа.

Американски Колеж Аркус ® може да приеме ученици с резултати от външно оценяване след седми клас в случай на незаети места. Кандидатите трябва да имат успех минимум много добър /4.50/ по двата предмета  - БЕЛ и математика. Те заплащат такса за обучение в размер на 3480 euro (едногодишна такса).

Таксата за IB програмата за учебната 2022-2023 година ще бъде, както следва:

- за ученици, които изучават едновременно националната и IB програмата - 5500 euro (едногодишна такса);

- за ученици, които изучават само IB програмата - 5000 euro (едногодишна такса).

Меню