Събития

Традиция в международното сертифициране на умения

За втора поредна година ЧПГ АК-Аркус ЕООД раздаде официалните сертификати на Организацията на Международния Бакалауреат (IBO) за програмата „Средни години“ (MYP) на своите възпитаници, които през изминалата 2022-2023 учебна година успешно реализираха и отчетоха своите лични проекти. 

Личният проект е кулминацията на обучението по MYP. Той се разработва от десетокласниците в продължение на няколко месеца (от септември до март).

Темата, върху която учениците работят, се избира в зависимост от техните лични качества, таланти и интереси. Чрез личния проект ученикът прави връзка с изученото в и извън училище и демонстрира усвоените умения за учене.

От изпратените 42 проекта 40 бяха оценени като успешно осъществени съгласно високите критерии  на програмата „Средни години“ на IB.

Меню