Събития

Урок в зелено

Екологичното възпитание е значима част от образователния процес в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД. Ранното формиране на отношение по темата и правилни навици за живот и поведение се осъществява най-успешно под игрова форма – чрез поставянето на задачи предизвикателства. В това вече са убедени нашите петокласници, които имаха задача да направят през свободното си време свои „зелени проекти“, които да обединят около трапезата техните семейства. За организираните вечери „в зелено“ с разнообразие от екологични храни, както и за мечтата си един ден да живеят в своя „зелена къща“  те разказаха на своята преподавателка Семиха Мехмедова и на съучениците си в един незабравим час по предмета „Човекът и природата“.

Меню