Събития

Успехи на Националното състезание „Бобър“!

Нашите ученици от 8. и 9. клас достойно представиха софтуерния профил на колежа, като взеха участие в Националното състезание „Бобър“. Сред 250-те участници призови места заеха Ема Павлова от 9б клас и Михаел Михов от 8б клас. Висока компетентност и ентусиазъм да се развиват и успяват, демострираха също Магдалена Петрова, Антони Георгиев, Александър Великов, Антон Марков, Даная Йорданова, Йордан Ангелов и Иван Христов! Поздравяваме ги и им пожелаваме още много победи!

Меню