Събития

Учениците от Хг клас в реална работна среда

На 14 юли 2021 г. приключи производствената практика на учениците от първия випуск на професионалната паралелка „Машинен техник“ - Х „г“ клас на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД. Учениците проведоха своя стаж в реална работна среда благодарение на своите партнъори от „Аркус“ АД и „Армако Индъстри“ АД, гр. Лясковец. Работата им беше организирана и наблюдавана от наставници, които им предадоха опита си в областта на машиностроенето. В хода на практиката десетокласниците създадоха свои работни чертежи по зададен детайл и изработиха детайли по зададен чертеж на универсален струг CU400. За краткия срок на обучение всички се справиха отлично на проведения стрес тест в края на производствената практика. В XI клас колежаните навлизат във втория етап на своето обучение – обучение чрез работа /дуална форма/, където ще усвояват тайните и възможностите на металорежещите машини с цифрово програмно управление.

Меню