Събития

Учителите на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД - с международни сертификати

Международните сертификати на учителите от „Американски колеж Аркус“ удостоверяват тяхната висока квалификация като преподаватели по Дипломната програма на International Baccalaureate. На онлайн форум, в който вземат участие специалисти от цял свят, нашите колеги защитиха изискуемото ниво на компетентност по преподавания от тях предмет. Според стандартите на IB организацията периодично – на всеки четири години, DP учителите трябва да преминават през тази атестация.

Меню