Събития

100% успешен прием във ВУЗ на кандидатствалите с биология и химия колежани през лятото на 2022 г.

През 2022 се дипломираха първите ученици от ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД, изучавали учебните дисциплини биология и химия като профилиращи предмети в ХІ и ХІІ клас. В тази програма за профилирано обучение нашите ученици заедно с техните преподаватели г-жа Джена Стайкова и г-жа Силвана Табакова работиха по посока подготовка за Държавни зрелостни изпити и кандидатстудентски изпити в медицинските университети и университети с прием по биология и химия 

Зрелостниците от випуск 2022 се обучаваха за първи път по новите учебни програми на Министерството на образованието и науката (МОН) и бяха изправени пред огромни предизвикателства, свързани с много по-високите изисквания за прием в медицинските университети в България, които освен това са различни за всеки отделен университетВъпреки големите трудности, нашите ученици положиха огромни усилия и постигнаха своята голяма мечта, която за повечето от тях беше свързана с това да следват медицина и така станаха пример за подражание и дадоха увереност на своите последователи от профилПриродни наукипри ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД. А ето и техните постижения: 

Мария Дръндева-студент по медицина в Медицински университет - гр. Плевен; 

Анита Лазарова- студент по медицина в Медицински университет - гр. Плевен; 

Десислава Добрева-студент по медицина в Софийски университетКлимент Охридски; 

Николай Атанасов-студент по дентална медицина в Медицински университет - гр. София; 

Дея Симеонова - студент по специалносттаБиотехнологии с английски език” в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)- гр. София. 

Гордеем се с нашите ученици. Пожелаваме им да бъдат все така целеустремени, борбени и мотивирани в своето продължаващо университетско образование и бъдеща професионална реализация в избраните от тях високо хуманни професии.  

 

Меню