Събития

Да бъдем толерантни и заедно да сътворим един по-добър свят!

Днес - 16.11.,  учениците от ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД отбелязаха Международния ден на толерантността, организиран от Доброволческия клуб “Вяра и Любов“. Още на входа на колежа всеки ученик получи цветна гривна с призив: „Да сътворим света по-добър - шарен и красив!“. За да им напомнят ежедневно за значението на добродетелта  „толерантност“, табла и постери бяха поставени  пред аулата, а в коридорите на сградата ги очакваха цветни балони с послания върху тях. Колежаните се запознаха с принципите на плурализъм, взаимно уважение и зачитане, че винаги трябва да са готови да премахват стереотипите и погрешните схващания.

В Международния ден на толерантността е необходимо да се намери потвърждение на идеята, че разнообразието, въплътено в мисли, вярвания и действия, е безценен дар. 

Меню