Иновативно училище

От 2017 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД е в списъка на иновативните училища в Република България със своя план за интегриране на програмите на Международния бакалауреат към учебно-възпитателния процес, осъществяван според националните образователни стандарти. Тази иновация съответства на следните наши стратегически цели: интегриране на ефективни международни педагогически практики в текущата учебно-възпитателна дейност, гарантиращи конкурентноспособност, високо европейско качество на предлагания образователен продукт; широко практическо приложение на знанията по учебните дисциплини чрез внедряване на методиката на Международния Бакалауреат; развитие на ученическите заложби, интереси и потенциал чрез право на избор на подходящ учебен план; повишаване квалификацията на преподавателите чрез участие в онлайн курсовете на  Международния Бакалауреат и чрез достъп до международните форуми на организацията.

 
Меню