История

Историята на Американски Колеж Аркус® започва през 2002г., когато “Аркус” АД купува сградата на едно от най-старите училища в старопрестолния град. Тази сграда, построена в края на ХІХ век, съхранила стремежите на много поколения родолюбиви учители,  заживява нов живот с амбицията на собствениците – да създадат едно училище от нов тип, което да предлага висококачествено, модерно и международно признато образование на обучаемите. Всички помещения са ремонтирани, надстроен е нов етаж с допълнителни учебни и административни блокове, изградена е аула за целите на учебната и извънкласната дейност. Фасадата е обновена, а дворът е превърнат в едно прекрасно място за отдих. Така  през 2003 г. Американски Колеж Аркус® отваря врати за първите си възпитаници. Те се обучават от високо квалифицирани преподаватели  в една спокойна и чиста среда, в модерно оборудвани в технологично отношение кабинети. Високата мотивация, строгият правилник за вътрешния ред и постоянният диалог с родителите също допринасят за постиганите успехи. През 2008 г. училището разширява своята база с откриването на модерно общежитие за нуждите на приходящите ученици. Стремежите на ръководството и на преподавателския колектив да се осигури постоянство във високото качество на образованието водят до придобиването на 12. национални и международни акредитации през годините. Ето и тяхната хронология:

09.2003 г. - Акредитация от МОН на Ребублика България за обучение на ученици в прогимназиален и гимназиален етап на обучение;

  • 02.2007 г. – акредитация от Организацията на международния бакалауреат (IBO – International Baccalaureate Organization) и подготовка на учениците по DP – международната дипломна програма към  IBO;
  •  
  • 12.2020 г. акредитация от IBO за MYP / Middle years programme / - обучение на ученици за средните години VI – X клас;

Горепосочените престижни акредитации доказват, че през годините екипът на Американски Колеж Аркус® работи за утвърждаването както на  националните, така и на международните стандарти за качество на образованието.

От въвеждането на задължителните държавни зрелостни изпити през 2008 г. до момента Американски Колеж Аркус® се нарежда сред най-добрите учебни заведения както в областната, така и в националната класация на МОН.

Благодарение на стабилната си подготовка по двете дипломни програми – национална и IB международна, голяма част от завършилите Американски Колеж Аркус® кандидатстват и следват в най-престижните университети в САЩ, Великобритания, Германия, Нидерландия, Дания, Австрия, Италия, Канада, като печелят частични или пълни стипендии. Нашите възпитаници са бъдещи  или вече реализирани лекари, юристи, компютърни специалисти и икономисти. Още преди да завършат средното си образование те имат възможност да опознаят света и да се ориентират за своето бъдеще. Това се насърчава от екипа на Американски Колеж Аркус® чрез ангажирането им със социална дейност, въвличането им в клубни форми, свързани с науката, изкуството и спорта Това са само първите страници от нашата близо 20-годишна история на съществуване. Останалите предстои да напишем заедно…

 
Меню