Прием след ІV клас


Американски колеж Аркус® предлага обучение в  паралелка с профил „Природни науки“, прогимназиален етап с прием след завършен 4-ти клас.
Приемът ще се осъществява чрез полагането на изпит от страна на кандидатите -  общообразователен тест с продължителност 90 минути. Датата на изпита е 14.05.2022 г.
Таксата за обучение е 2980 евро годишно, като 20% от приетите ученици ще се обучават безплатно на базата на резултатите им от приемния изпит.
Периодът на регистрация за участие в приемния изпит е от 02.05. до 12.05.2022 г. Таксата за регистрация и явяване на изпита е 70 лв.
В този раздел предстои да публикуваме информация, свързана с формата на приемния изпит и с процедурата за регистрация на кандидатите.

Меню