Професия „Машинен техник“

ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД предлага безплатно обучение на ученици, завършили VІІ клас по:

  • Професия: „Машинен техник”
  • Специалност: „Машини и системи с ЦПУ”
  • Форма на обучение: дневна.

Професионалното обучение на учениците се осъществява паралелно на две места - в професионална паралека и в предприятие. 

Подготовката на учениците по тази специалност е базирана на концепцията на Индустрия 4.0: https://www.mig.government.bg/politiki-i-strategii/industriya-4-0/

 

  • Партньорство: В тази система водещи партньори на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД са „Аркус“ АД и „Армако индъстри“ АД гр. Лясковец. Нашите партньори не само инвестират в своите бъдещи кадри, но и споделят отговорността за качеството на професионалното обучение. Практическото обучение в реална работна среда при дуалната система се организира в XI и XII клас за учениците, които са навършили 16 години.
  • Степен на професионална квалификация: Професионално образование е с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужди езици, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование.
  • Такси за обучение: Обучението в професионалната паралелка е безплатно. Разходите за такси и учебни помагала се заплащат от нашите партньори.
  • Реализация след завършване на образование: След успешно покриване на държавните образователни стандарти и завършен XII-ти клас, нашите партньори предлагат на завършилите колежани трудова реализация с възможност за кариерно развитие в техните подразделения.
Меню