Събития

„Скулптурен портрет” с 5а клас

Учениците под вещото ръководство на своя преподавател - г-жа Весела Николова, умело се справиха със задачата да моделират с пластилин и бяла глина портрет от натура или по памет. Характерно за скулптурните портрети е представянето на характера и емоционалното състояние на модела, с което учениците се справиха отлично. Още от Древен Египет скулптурните статуи на фараоните са с портретна прилика. Портрети на философи, поети и видни личности са разпространени в Древна Гърция, а в Древен Рим те имат политическо, надгробно или религиозно предназначение, като целта им е да обезсмъртят дадена личност.

Меню