Събития

Съдии в класните стаи на колежа

За поредна година съдия Диана Костова и съдия Мария Данаилова от  Административния съд във Велико Търново изнесоха онлайн лекции в часовете по философия пред ученици от IX, X,  и XI клас в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД. Темите на лекциите включват: 1. Съдебната система в Република България. Конституция на Република България; 2. Наказателно правосъдие. 3. Киберпрестъпления. 

  Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката за повишаване на правната култура на учениците и за укрепване на общественото доверие в съдебната система. След приключване на проекта Административният съд във Велико Търново ще посрещне учениците в сградата на съда, за да се запознаят отблизо с работата на служителите и магистратите и да наблюдават реален съдебен процес. 

Меню