Такси

Таксата за общежитие се определя година за година и не включва храна. Вноските за общежитие се заплащат по схема.

За всяка учебна година сроковете за плащане са следните:

  • до 10.07. се превежда гаранционна вноска, която се възстановява в края на учебната година, след издаване на стаята във вида, в който е била отдадена;
  • до 15.09. се превеждат три месечни вноски за месеците септември, октомври и ноември;
  • до 05.12. се превеждат три месечни вноски за месеците декември, януари и февруари;
  • до 05.03. се превеждат три месечни вноски за месеците март, април и май;
  • до 05.06. се превежда една вноска за месец юни.

Договор за наем се сключва до 15 септември за всяка учебна година.

 

Меню