MYP програма

От 30 ноември 2020 година ЧПГ "Американски колеж - Аркус" ЕООД е акредитиран като международно училище, прилагащо Middle Years Programme (MYP) на Организацията на Международния Бакалауреат. Програмата развива у учениците отговорност към собственото обучение, желание да споделят знанията си и толерантност към различния опит и други култури.

MYP представлява рамка, която задава методите на обучение и начините за оценяване. Тази програма насърчава учениците да правят практически връзки между изучаваните науки и реалния живот.

Обучението на учениците ни в девети и десети клас съвместява материала по националната програма с методиката на Международния Бакалауреат, като дава база за широко практическо приложение на знанията по учебните дисциплини.

Личният проект е кулминацията на обучението по MYP. Той се разработва от десетокласниците в продължение на няколко месеца (от септември до март).

Темата, върху която учениците работят, се избира в зависимост от техните лични качества, таланти и интереси. Чрез личния проект ученикът прави връзка с изученото в и извън училище и демонстрира усвоените умения за учене.

Предоставяме на Вашето внимание MYP проектите на нашите ученици от четири поредни випуска:

От 2020 година: 

PP Products 2020

От 2021:

MYP PP Products-2021

От 2022:

MYP PP Products 2022

От 2023:

MYP PP Products 2023

 

 

 
Меню