Graduated students

Александър Пламенов Илиев МУ-Варна, фармация
Божидара Юриева Николова Технически университет-Варна, агрономство
Венета Константинова Страшилова СУ "СВ. Климент Охридски", фармация
Данита Мариянова Тонева Аграрен университет - Пловдив, растителна защита
Димана Станиславова Божкова МУ - София, медицина
Ивана Цветанова Дряновска МУ - Плевен, медицинска рехабилитация и ерготерапия
Кристина Красимирова Стефанова МУ - Пловдив, фармация
Николай Николаев Чергиланов МУ - София, медицина
Ралица Стефанова Стойчева СУ "СВ. Климент Охридски", медицина
Славена Стефанова Събева СУ "СВ. Климент Охридски", фармация
Теодора Тодорова Нешева Liverpool Hope University,the UK, Music BA(Hons)
Християна Миленова Карцъкова УНСС - София, предприемачество
Menu